Automobilka

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Stavby > Červené stavby > Automobilka > Automobilka

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:29:42
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 2
   

Co to je?

Továrna na výrobu osobních nebo nákladních automobilů.

Význam

Osobní a nákladní automobily dnes patří k nejvýznamnějším dopravním prostředkům a poptávka po nich je stále vysoká. Výroba automobilů tak přináší vysoké zisky a vytváří velký počet pracovních míst.

Vliv na okolí

Značné nároky na prostor, který je pro běžného člověka uzavřený a nevyužitelný, navíc v jeho okolí bývá hluk a znečištěné ovzduší ze samotné výroby i ze související zvýšené míry dopravy. Výhodou je však vytvoření nových pracovních míst.

Zajímavosti

V roce 2009 se v České republice vyrobilo 1 022 111 osobních aut.

Navazující aktivita ve škole

  1. Jaký typ pracovních míst vzniká v souvislosti s výstavbou automobilky a kdo je obsazuje? Jedná se vždy o místní obyvatele? Zamyslete se nad tím, zda byste chtěli pracovat v automobilce.
  2. Zamyslete se nad tím, co vše je třeba k tomu, abyste mohli jet autem po dálnici, a co vše tím ovlivňujete. Hodnoťte dopady na přírodní prostředí i na lidskou společnost. Kdo platí náklady na výstavbu a údržbu silnic, výstavbu protihlukových bariér, škody na životním prostředí či zdraví obyvatel, které jsou s automobilovou dopravou spojeny?

Domácí úkol

Ve kterých českých městech jsou velké automobilky? Zjistěte, jaká je v těchto městech míra nezaměstnanosti v porovnání s průměrem ČR. Zamyslete se nad tím, jaké výhody a nevýhody má bydlení v takovém městě.

stret
8. 12. 2011 13:23:43
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

automobilka