Intenzivní velkochov

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Stavby > Červené stavby > Intenzivní velkochov > Intenzivní velkochov

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:29:42
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je?

Areály, ve kterých jsou na malé ploše chována zvířata ve velkém množství – např. velká drůbežárna, prasečák, kravín apod. Zvířata, která jsou ve velkochovech chována, často trpí nedostatkem pohybu (ten bývá záměrně omezován, aby zvířata rychleji přibírala na váze), nadměrným překrmováním, velkými dávkami antibiotik, nedostatkem světla a čerstvého vzduchu a dalšími stresovými faktory. Více na www.ekopolis.cz.

Význam

Chov zvířat ve velkém umožňuje levnější produkci potravin živočišného původu (především maso, vejce, mléko). Diskutabilní je však často kvalita takto produkovaných potravin a zajištění vhodných životních podmínek chovaných zvířat.

Vliv na okolí

Běžný člověk vnímá především nepříjemný zápach, někdy také hluk a nárůst dopravy. Může dojít i ke znečištění půdy a vody při nesprávném nakládání s kejdou apod.

Co mohu udělat já?

Zajímat se o to, odkud pochází maso, které jím, jaké životní podmínky mají tamější zvířata. Konzumovat maso v rozumné míře a upřednostňovat živočišné produkty z chovů, které jsou ohleduplnější vůči chovaným zvířatům.

Zajímavosti

Průměrný český občan spotřebuje v současné době za rok zhruba 80 kg masa, z toho 41 kg vepřového, 26 kg kuřecího, 11 kg hovězího a 2,5 kg králičího. Nejvyšší spotřeba masa u nás byla v 80. letech 20. století (v roce 1989 se přiblížila k hodnotě 100 kg na osobu za rok), naopak ve 20. letech 20. století se pohybovala mezi 20 a 30 kg na osobu za rok. Světový průměr je v současnosti cca 40 kg, v subsaharské Africe pak 13 kg.

Navazující aktivita ve škole + Domácí úkol

  1. Vyberte si jídlo, které vám nejvíce chutná, a zamyslete se nad tím, kde a jakým způsobem se získávají suroviny k jeho přípravě.
  2. Podívejte se na internetu na film z velkochovu We Feed the World (Nasytíme celý svět) a diskutujte o tom, co jste viděli, i o tom, jak na to můžete vy jako spotřebitel masa reagovat.