Jatka

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Stavby > Červené stavby > Jatka > Jatka

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:29:42
Vytisknout příspěvek
Hodnocení -3
   

Co to je?

Prostor určený k porážce zvířat chovaných pro maso (u nás nejčastěji krávy, prasata a drůbež).

Význam

Maso a masné výrobky zaujímají značný podíl v našem současném jídelníčku. Někteří lidé zastávají názor, že bez masa se náš jídelníček neobejde.

Vliv na okolí

Zejména zápach, zvýšená doprava, hluk. Pro některé obyvatele může být také velmi nepříjemný pocit, že v jejich bezprostřední blízkosti denně umírají stovky až tisíce zvířat.

Jak lze snížit negativní dopady na životní prostředí? + Co mohu udělat já?

Snížit spotřebu masa. Ta je dnes u nás vysoká nejen ve srovnání s ostatními zeměmi, ale také v porovnání se stavem například v období tzv. první republiky (viz "Intenzivní velkochov"). Člověk ke svému zdravému růstu potřebuje živočišné bílkoviny, nebo musí mít velmi dobře promyšlený jídelníček, aby je nahradil. Tuto potřebu je však možné bohatě pokrýt jedním až dvěma masitými jídly týdně.

Zajímavosti

Pro výrobu masa je potřeba nejméně 7krát více prostoru a energie v porovnání s výrobou stejného množství potravin rostlinného původu a téměř 100krát více vody v porovnání s výrobou stejného objemu obilovin.

Domácí úkol

Zjistěte více informací o tom, jak ovlivňuje lidské zdraví nadměrná konzumace masa na jedné straně a vegetariánství, resp. veganství na straně druhé. Zjištěné informace si ve třídě porovnejte a diskutujte o nich.

KABÁT
4. 8. 2012 12:07:58
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   
ekopolis by se klidně obešlo bez červených staveb. jenom ubýrají body a kdybych to brala jako ve skutečnosti, znečištuje to prostředí. mluvíme tu o šetření přírody a to se kldně obejde bez jatek. a navíc, jatka jsou odporná i normálně