Ocelárna

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Stavby > Červené stavby > Ocelárna > Ocelárna

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:29:42
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je?

Továrna na výrobu oceli, tedy velmi kvalitního železa s nízkým obsahem uhlíku. Vyrábí se ze surového železa spálením uhlíku a dalších příměsí nebo přetavením ocelového odpadu (šrotu). Nejkvalitnější oceli se vyrábějí v elektrických pecích.

Význam

Ocel je významná a žádaná surovina, která se využívá k výrobě strojů, dopravních prostředků, stavebních prvků (nosné konstrukce), ale i předmětů denní potřeby (např. nože).

Vliv na okolí

Při spalování uhlí pro tavení oceli dochází ke znečištění ovzduší, manipulace s ocelí je poměrně hlučná, celkově je provoz spojen s vysokou prašností. Vytváří však poměrně hodně pracovních příležitostí.

Zajímavosti

J. V. Stalin se původně jmenoval Džugašvili, změnil si však jméno tak, aby znělo jako „muž z oceli“. Stal je rusky ocel, z německého der Stahl.

Navazující aktivita ve škole + Domácí úkol

  1. Zjistěte, co vše ve vaší třídě a ve vaší domácnosti je z oceli.
  2. Zjistěte, které státy vyrábějí nejvíce oceli a kde se ocel vyrábí u nás.