Uhelná elektrárna

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Stavby > Červené stavby > Uhelná elektrárna > Uhelná elektrárna

1

Ekostarosta
30.01.2011 18:29:43
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je?

Tepelná elektrárna, která spaluje především uhlí (černé nebo hnědé). Obvykle pracuje tak, že spalováním uhlí ohřívá vodu, která se mění ve vodní páru. Ta pak roztáčí turbínu vyrábějící elektřinu. Uhlí je fosilním palivem (viz „Fosilní paliva“). Nejkvalitnější a nejvýhřevnější uhlí se nazývá antracit, dále následuje černé uhlí, hnědé uhlí a lignit.

Význam

V současnosti patří mezi nejvýznamnější zdroje elektrické energie (na celosvětové výrobě elektřiny se podílejí ze 75 %, v ČR zajišťují kolem 60 % výroby elektrické energie). Elektrárny jsou typickým příkladem stavby, která má velký význam pro široké okolí (elektrická energie je pro moderního člověka prakticky nezbytná), ale o její těsnou blízkost nikdo nestojí.

Vliv na okolí

V okolí znečišťuje ovzduší prachovými částicemi, oxidy síry a oxidy dusíku. To může způsobovat onemocnění dýchacích cest, alergie apod. Značně také přispívá ke vzniku kyselých dešťů (viz „Kyselý déšť“) a především k uvolňování oxidu uhličitého (viz výklad hesla „Globální změny klimatu“ a viz „Skleníkový efekt atmosféry a skleníkové plyny“).

Jak lze snížit negativní dopady na životní prostředí? + Co mohu udělat já?

Negativní dopady lze snížit odsířením elektráren (na našem území bylo prováděno hlavně v 90. letech 20. století). Ke snížení spotřeby elektřiny může jedinec přispět tím, že s ní nebude zbytečně plýtvat.

Zajímavosti

Zajímavým ukazatelem spotřeby energie je tzv. energetický otrok. Tento ukazatel vyjadřuje, kolik lidí („otroků“) by muselo nepřetržitě roztáčet turbíny elektrárny na lidský pohon, aby zajistilo běžnou spotřebu elektrické energie jednoho člověka. Na průměrného Čecha takto nepřetržitě „pracuje“ asi 77 energetických otroků, na průměrného obyvatele USA zhruba dvojnásobek.

Navazující aktivita ve škole + Domácí úkol

Zjistěte si, kolik za jeden den spotřebuje vaše domácnost elektrické energie (lze zjistit pomocí elektrických hodin ve vašem domě). Zjistěte, kolik energetických otroků by bylo potřeba k zajištění této vaší spotřeby. Člověk v dobré kondici (energetický otrok) je schopen vyrobit energii zhruba 100 W.