Bytové domy

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Stavby > Modré stavby > Bytové domy > Bytové domy

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:31:20
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 1
   

Co to je? + Význam

Obytné vícepatrové domy, které umožňují poměrně kvalitní bydlení velkého počtu obyvatel na malé ploše.

Vliv na okolí

V porovnání s rodinnými domy představují činžovní domy obvykle menší zatížení životního prostředí, neboť jsou úspornější z hlediska spotřeby energie (mají výrazně méně obvodových stěn, mohou lépe využívat centrální vytápění) i materiálu pro výstavbu a navíc zabírají méně zastavěné plochy.

Zajímavosti

Název činžovní domy je odvozen od slova „činže“, což znamená nájem. Původně zde totiž všichni obyvatelé platili majiteli domu nájem. Pokud si však obyvatelé koupí byt v činžovních domech do osobního nebo družstevního vlastnictví, nájem už platit nemusejí.

Navazující aktivita ve škole

  1. Porovnejte podmínky pro bydlení v panelovém domě, cihlovém domě a rodinném domě se zahradou.
  2. Diskutujte, zda je výhodnější platit nájem, nebo si pořídit byt či dům do osobního vlastnictví, a to i za cenu zadlužení na několik desítek let.