Dům pro seniory

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Stavby > Modré stavby > Dům pro seniory > Dům pro seniory

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:31:20
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je? + Význam

Domy, ve kterých žijí starší lidé. Díky tomu, že jsou zde soustředěni, mohou mít zajištěny různé služby, např. roznášku obědů apod. Mají také více příležitostí ke vzájemnému setkávání.

Vliv na okolí

Prakticky se neliší od ostatních obytných staveb. Starší lidé obvykle vyžadují více klidu a mají více času na rekreaci, proto je velmi nevhodné umísťovat tyto domy v blízkosti rušné výroby. Naopak velmi vhodná je blízkost zeleně.

Zajímavosti

O bydlení v domech pro seniory a domovech je mimořádně velký zájem a poptávka výrazně převyšuje nabídku. Žadatelé tak mohou čekat na vyřízení své žádosti i několik let. Příčinou je vedle nedostatečné kapacity také tzv. demografické stárnutí populace (rodí se méně dětí a zároveň se prodlužuje průměrná délka života).

Navazující aktivita ve škole

Zamyslete se nad tím, jaké stavby apod. potřebují ke svému životu: rodiny s malými dětmi, vysokoškolští studenti, staří lidé. Které stavby jsou pro všechny skupiny stejné a které se liší?