Multifunkční dům

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Stavby > Modré stavby > Multifunkční dům > Multifunkční dům

1

Ekostarosta
30.01.2011 18:31:20
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je? + Význam

Dům, který plní více funkcí. Mohou zde být obchody, kulturní zařízení (např. kino, přednáškový sál apod.), ale i obytné byty, kanceláře apod. Vhodné použití multifunkčních domů ve městě umožňuje omezit každodenní cestování za nákupy či zábavou. Takový dům pak v podstatě spojuje vlastnosti modré, červené i zelené stavby (pokud je obklopen parkem).

Vliv na okolí

Pro okolní obyvatele se zlepší vybavenost službami, mohou zde také najít pracovní uplatnění. Pokud je dům dobře navržen, sníží se objem dopravy. Problém může nastat v případě nadměrné nabídky kulturních, sportovních či obchodních aktivit. Tento problém můžeme v současné době pozorovat v případě některých multikin či nákupních center, která nejsou dostatečně využívána, protože jejich nabídka je vyšší než poptávka (více viz u popisu karty Ulice s obchody).

Zajímavosti

Multifunkční domy jsou moderním trendem v urbanismu a vedou k tomu, že se nemusí dlouho a zbytečně cestovat za prací, za nákupy a za zábavou. Některé městské čtvrti jsou postaveny celé pouze z multifunkčních domů, a lidé tak mohou chodit všude pěšky.

Navazující aktivita ve škole

Nakreslete, jak by vypadal multifunkční dům, ve kterém byste chtěli bydlet. Nezapomeňte na bydlení, práci, obchody ani zábavu.