Satelitní městečko

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Stavby > Modré stavby > Satelitní městečko > Satelitní městečko

1

Ekostarosta
30.01.2011 18:31:21
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je?

Plošně rozsáhlá zástavba rodinných domů, obvykle při okraji velkých měst.

Význam

Na okraji města bývají v porovnání s centrem levnější pozemky, proto je zde dostupnější možnost výstavby rodinných domků. Mimo to zde může být příjemnější bydlení a okolní prostředí. To však nemusí platit vždy, zvláště velká satelitní městečka totiž připomínají „sídliště naležato“.

Vliv na okolí

Značný zábor půdy a vysoké nároky na dopravu. Často zde také chybějí základní služby, za kterými musejí obyvatelé dojíždět, a to většinou osobním autem (viz „Vliv dopravy na životní prostředí“). Efektivní veřejná doprava se zde totiž obvykle nevyplatí, protože oproti centru je zde poměrně nízká hustota zalidnění.

Jak lze snížit negativní dopady na životní prostředí?

Vhodnějším umístěním zástavby rodinných domků, například v návaznosti na existující vesnice či malá města v okolí velkého města, která mají rozvinutou síť služeb a leží v blízkosti železnice.

Co mohu udělat já?

Pečlivě zvážit výhody a nevýhody místa, ve kterém bych chtěl v budoucnu bydlet. Přemýšlet především o dostupnosti základních služeb a veřejné dopravy.

Zajímavosti

Satelitní města se začala prudce rozvíjet zejména ve Spojených státech, kde v současnosti tvoří hlavní formu bydlení. V současné době se proces suburbanizace velmi rychle projevuje také v Evropě. Na území ČR se plocha měst za posledních 20 let zvětšila zhruba o 250 km2 (tj. přibližně polovina rozlohy Prahy).

Navazující aktivita ve škole

  1. Pokuste se shrnout výhody a nevýhody satelitních měst a života v nich.
  2. Vytvořte skupiny architektů. Každá skupina navrhne a nakreslí plán ideálního satelitního městečka. Potom uspořádejte soutěž o nejlepší městečko. Můžete si předem společně navrhnout kritéria, co by mělo ideální satelitní městečko splňovat, a v soutěži hodnotit podle nich. Nebo představte svoje návrhy spolužákům ostatních tříd a nechte o výherci soutěže hlasovat.