Dětské hřiště

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Stavby > Zelené stavby > Dětské hřiště > Dětské hřiště

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:31:26
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je? + Význam

Na rozdíl od běžného hřiště je přírodní dětské hřiště méně upraveno a často jsou zde využívány přírodní materiály, především dřevo. Plochy nejsou vybetonovány, většinu plochy pod dětskými atrakcemi i mezi nimi zaujímá trávník. Vedle samotných dětí, které si zde hrají, mají dětská hřiště velký význam pro jejich maminky, pro něž představují možnost setkávání se a příjemného posezení.

Vliv na okolí

Dětské hřiště v blízkosti bydliště je téměř nezbytné pro rodiny s dětmi, naopak starší lidi může někdy obtěžovat svou hlučností.

Zajímavosti

Zatímco ještě před 20 lety převažovaly na našich dětských hřištích kovové prolézačky, v současnosti je hlavním používaným materiálem dřevo. Je to dáno jednak oblíbeností přírodních materiálů, jednak i bezpečnostními předpisy.

Navazující aktivita ve škole

Vymyslete a nakreslete zajímavou prolézačku, která bude vhodná na dětské hřiště, tedy bezpečná, zábavná, hezká na pohled a pokud možno z přírodních materiálů.