Hřebčín s výběhem

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Stavby > Zelené stavby > Hřebčín s výběhem > Hřebčín s výběhem

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:31:26
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 5
   

Co to je? + Význam

Hřebčín je objekt určený k chovu koní. Koně byli v minulosti využíváni jako tažná zvířata a jako jeden z nejvýznamnějších dopravních prostředků. Dnes jsou k tahu používáni pouze výjimečně (např. k dopravě dřeva v horských lesích) a využívají se převážně k rekreačním a sportovním účelům (jezdectví, dostihy). Z hlediska životních podmínek koní je zásadní možnost volného výběhu na pastviny.

Vliv na okolí

Hřebčín může své okolí obtěžovat zápachem, pravidelná jízda na koních může vést k ničení nezpevněných cest. Jinak však nepřináší hřebčín svému okolí negativní dopady a mnohými obyvateli je vnímán spíše pozitivně. Blízkost hřebčína velmi ocení všichni milovníci jízdy na koních, jeho provoz nabízí také několik pracovních míst.

Zajímavosti

Nejstarším velkým hřebčínem na světě je Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem, který byl založen v roce 1563 císařem Maxmiliánem II.

Domácí úkol

  1. Zjistěte, kde jsou u nás významné hřebčíny.
  2. Zjistěte, která plemena koní se u nás chovají a čím jsou typická.