Přírodní koupaliště

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Stavby > Zelené stavby > Přírodní koupaliště > Přírodní koupaliště

1

Ekostarosta
30.01.2011 18:31:27
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 2
   

Co to je? + Význam

Vodní plocha určená ke koupání. Nejčastěji vznikají po těžbě surovin, například v opuštěných pískovnách, kamenolomech apod. Mezi přírodní koupaliště patří také vhodná místa na březích jezer a řek.

Vliv na okolí

Možnost koupání je většinou obyvatel vítána. Zejména při výběru místa pro rekreaci je to dokonce pro mnoho lidí jedno ze zásadních kritérií. Bezprostřední blízkost koupaliště může být pro místní obyvatele nepříjemná z důvodů hlučnosti a znečištění odpadky. Problémem přírodních koupališť může být v současnosti nadměrný rozvoj sinic a řas (mimo jiné i v důsledku znečištění vody při nadměrném využívání koupaliště). Sinice uvolňují do vody látky, které jsou pro člověka toxické.

Zajímavosti

Velká jezera vzniklá těžbou štěrkopísku najdeme například v Polabí, podél řeky Moravy, v okolí Ostravy nebo na Třeboňsku.

Navazující aktivita ve škole

  1. Porovnejte výhody a nevýhody jednotlivých možností koupání (přírodní koupaliště s pláží, krytý bazén, rybník, řeka aj.).
  2. Zjistěte, jak a proč vznikají sinice. Jak se na tomto procesu podílí člověk?