Havárie s nebezpečným odpadem

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Události > Červené události > Havárie s nebezpečným odpadem > Havárie s nebezpečným odpadem

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:31:40
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 1
   

Co to je? + Význam + Vliv na okolí

K haváriím, při nichž dojde k úniku nebezpečného odpadu do životního prostředí, může dojít z různých příčin – například při jeho převozu nebo závadě při zpracování tohoto odpadu. Často může jít i o chybu lidí. Důsledky jsou závislé na charakteru odpadu, nejčastěji může dojít ke znečištění vody či půdy.

Zajímavosti

Mezi nebezpečné odpady patří např. baterie, tonery do tiskáren, úsporné žárovky a zářivky, ředidla, nevyužité léky, různé chemikálie nebo vyhořelé jaderné palivo. Běžný nebezpečný odpad z domácností lze likvidovat buď jeho odevzdáním prodejci, který má povinnost zajistit jeho bezpečnou likvidaci (týká se především nevyužitých léků a elektroniky včetně baterií), nebo jej lze uložit ve sběrném dvoře (obvykle však za určitý poplatek).

Navazující aktivita ve škole

Jakým způsobem doma likvidujete nebezpečný odpad?

Domácí úkol

Vyhledejte v archivech zpráv a jiných zdrojích příklady konkrétních havárií s nebezpečným odpadem. Jaká byla příčina a co konkrétně havárie způsobila?

Saimon
4. 3. 2011 11:43:01
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   
3.3 jsem četl knihu o tom jak děti našli v rybníku šestinohou žábu. Jeli to tam prokouknout něaký vědci a zjistili že tam odtíkaj odpadní vody. Pak tam ještě našli obřího mloka a vážku. Neni ta chobotnice co vykukuje z tý díry taky z toho?
znak
7. 4. 2011 17:46:18
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   
Mezi nebezpečné odpady patří např. baterie, tonery do tiskáren, úsporné žárovky a zářivky, ředidla, nevyužité léky, různé chemikálie nebo vyhořelé jaderné palivo. Běžný nebezpečný odpad z domácností lze likvidovat buď jeho odevzdáním prodejci, který má povinnost zajistit jeho bezpečnou likvidaci (týká se především nevyužitých léků a elektroniky včetně baterií), nebo jej lze uložit ve sběrném dvoře (obvykle však za určitý poplatek).