Kontaminace půdy

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Události > Červené události > Kontaminace půdy > Kontaminace půdy

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:31:40
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je?

Znečištění půdy nebezpečnými látkami (např. těžkými kovy, pesticidy aj.).

Jak vzniká?

Příčinou mohou být různé havárie spojené s únikem těchto látek, ale také spalování fosilních paliv (viz „Fosilní paliva“), nejčastěji v silniční dopravě. Nebezpečné látky se tak dostanou do ovzduší a odtud buď přímo, nebo prostřednictvím srážek dopadají na povrch půdy.

Vliv na okolí

Může dojít k úhynu půdních mikroorganismů a snížení úrodnosti půdy. Prostřednictvím půdy se tyto látky mohou dostat i do pěstovaných plodin a odtud do lidského těla, kde mohou způsobovat zdravotní problémy.

Zajímavosti

Půdy sice představují obnovitelný zdroj, ale jejich obnova probíhá velmi pomalu. Uvádí se, že 10 cm úrodné půdy vzniká zhruba 1000 let.

Navazující aktivita ve škole

Sepište si jídlo, které obvykle za den sníte. Ke každému typu potraviny napište, jak byla k jejímu získání potřeba půda. Své návrhy porovnejte se spolužáky a případně ověřte vyhledáním informací o původu potravin.