Nezaměstnanost

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Události > Červené události > Nezaměstnanost > Nezaměstnanost

1

Ekostarosta
30.01.2011 18:31:40
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je?

Stav, kdy poptávka po pracovních místech převažuje nad jejich nabídkou. Může se týkat jen některých odvětví nebo zasáhnout celou společnost.

Vliv na okolí

Nezaměstnanost se samozřejmě nejvíce týká lidí, kteří nemají práci, ovlivňuje však i život ostatních. Nezaměstnaní lidé totiž utrácejí méně peněz za služby a zboží, čímž klesají zisky obchodníků. Důsledkem může být další propouštění zaměstnanců. Nezaměstnaní lidé se vedle finančních problémů mohou dostávat i do potíží psychologických a sociálních (ztráta kontaktu s lidmi, pocit méněcennosti, riziko depresí, únik k alkoholismu apod.).

Zajímavosti

V České republice se nezaměstnanost v posledních letech pohybuje mezi 4 a 8 % (v roce 2009 činila 6,7 %).

Navazující aktivita ve škole + Domácí úkol

  1. Zjistěte, které okresy v ČR mají nejnižší a které naopak nejvyšší nezaměstnanost. Pokuste se zjištěné rozdíly zdůvodnit.
  2. Zamyslete se nad tím, co můžete udělat pro to, abyste v budoucnu nebyli postiženi dlouhodobou nezaměstnaností.