Pokuta za znečišťování

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Události > Červené události > Pokuta za znečišťování > Pokuta za znečišťování

1

Ekostarosta
30.01.2011 18:31:40
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je?

Existují zákonné normy, které určují přípustnou míru znečištění životního prostředí z výroby, dopravy a z dalších činností. Pokud některá firma tuto normu překročí, může jí být udělena pokuta a musí zjednat nápravu (pokud je to možné). Její zisk se tak sníží.

Vliv na okolí

Pokud je pokuta vysoká, může dojít například ke snížení příjmů zaměstnanců firmy. Pro životní prostředí může mít pokuta pozitivní vliv, pokud se její příjemce poučí a zavede opatření pro dodržení zákonných norem.

Zajímavosti

Jednu z nejvyšších pokut v posledních letech u nás udělila Česká obchodní inspekce za nakládání s nebezpečnými odpady v zařízení, které k tomu nebylo určeno. Pokuta činila zhruba 5 000 000 Kč.

Domácí úkol

Zjistěte podrobnější informace o konkrétním případu znečištění životního prostředí ve svém okolí, které bylo zaviněno průmyslovou výrobou a bylo potrestáno pokutou. Diskutujte o tom, zda byla výše pokuty úměrná vzniklé škodě. Můžete diskutovat také o tom, zda je pokuta účinnou metodou pro snižování vlivu různých provozoven na životní prostředí.