Požár ve skladu

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Události > Červené události > Požár ve skladu > Požár ve skladu

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:31:40
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je? + Význam + Vliv na okolí

Při každém požáru dochází vedle zničení zasaženého objektu také k uvolňování prachových částic, oxidu uhličitého apod. Pokud se navíc jedná například o sklad výrobků obsahujících plasty či jiné látky, při jejichž hoření se uvolňují jedovaté zplodiny, dochází k vážnému znečištění ovzduší.

Zajímavosti

Škody způsobené požárem skladu dosahují běžně desítek milionů korun. Například v červenci 2010 zasáhl požár sklad slámy na Strakonicku. Škoda byla vyčíslena na 19 milionů korun.

Navazující aktivita ve škole

  1. Které materiály jste viděli hořet? Který materiál při procesu hoření nejvíce zapáchal?
  2. Navrhněte opatření, která by mohla požárům zabránit.