Územní plánování

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Události > Červené události > Územní plánování > Územní plánování

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:31:41
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je?

Promyšlený plán prostorového uspořádání konkrétního území tak, aby co nejlépe sloužilo potřebám jeho obyvatel a zároveň umožňovalo dobrou funkci přírodních prvků. Obvykle se na základě územního plánu vymezují plochy určené k určitému účelu, např. pro bydlení, výrobu, rekreaci, dopravu aj.

Význam + Vliv na okolí

Kvalitním územním plánováním lze předejít řadě problémů v budoucnu. Lze například zabránit nevhodnému umístění obytných objektů v těsné blízkosti objektů výrobních, ale také neuvážené zástavbě zelených ploch apod.

Zajímavosti

Územní plán je dnes v České republice zpracován i pro řadu menších obcí. K jeho podobě se mohou během připomínkovacího řízení vyjadřovat i běžní občané.

Domácí úkol

  1. Pokuste se nahlédnout do územního plánu své obce. Některé obce jej mají vyvěšený na internetu, někdy je třeba navštívit obecní úřad.
  2. Zamyslete se nad tím, k jakým problémům by mohlo ve vaší obci dojít v případě, že by neměla zpracován územní plán, nebo by byl zpracován nekvalitně.