Zájem zahraničních investorů

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Události > Červené události > Zájem zahraničních investorů > Zájem zahraničních investorů

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:31:41
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je?

Investor je člověk, který vloží finanční prostředky do určité činnosti (např. do výstavby průmyslového podniku) a očekává, že se mu tyto prostředky vrátí. Zahraniční investoři mohou mít výrazně větší finanční možnosti než investoři domácí, a proto mohou uskutečnit i takové projekty, na které by domácí investoři nesehnali prostředky.

Vliv na okolí

Zahraniční investice se mohou stát zdrojem pracovních míst pro domácí obyvatele a napomoci k rozvoji nových odvětví hospodářství. Zároveň je zde však větší riziko, že zahraniční investor může po určité době odejít za levnější pracovní silou a domácí zaměstnance propustit (tím se značně zvýší nezaměstnanost). Další riziko je v tom, že zahraniční investoři někdy méně zohledňují místní životní prostředí, protože zde dlouhodobě nebydlí.

Zajímavosti

Česká republika je nejatraktivnější zemí pro zahraniční investory v rámci střední a východní Evropy. Například němečtí investoři u nás investují více než 25 % investic v rámci zemí bývalého východního bloku.

Domácí úkol

Najděte příklady zahraničních firem, které působí na našem území (nejlépe ve vašem blízkém okolí), a zjistěte, jaký vliv má jejich činnost na život lidí a na životní prostředí.