Zdražení pohonných hmot

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Události > Červené události > Zdražení pohonných hmot > Zdražení pohonných hmot

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:31:41
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je? + Jak vzniká? + Význam

Ceny pohonných hmot jsou určovány mnoha okolnostmi. Základem je vztah mezi nabídkou a poptávkou (převažuje-li poptávka nad nabídkou, cena roste), ale významnou roli (někdy rozhodující) hrají spekulace na burzách (viz „Krach na burze“) a zásahy státu (daňová politika).

Vliv na životní prostředí

Zdražení pohonných hmot může způsobit snížení jejich spotřeby a útlum dopravy. Tím klesá znečištění ovzduší, snížení míry hluku apod. Hospodářství však bývá zasaženo negativně, protože zdražení dopravy se promítne prakticky do všech odvětví. Zároveň však to může být podnět k rozvoji nových technických řešení, která zefektivní využívání pohonných hmot (takový vliv měla například ropná krize v 70. letech 20. století).

Zajímavosti

Zatímco na jedné straně řada odborníků varuje před nedostatkem ropy v nejbližších desetiletích, na druhé straně se stále objevují zprávy o tom, že došlo k objevení nových ložisek ropy. Problém je však v tom, že nová ložiska jsou obvykle velmi špatně dostupná a jejich případná těžba by byla výrazně méně efektivní v porovnání se současnými ložisky. Snižuje se tzv. energetická návratnost těžby – viz „Energetická návratnost“. Zatímco v počátcích těžby bylo možné s vynaložením energie, která odpovídá jednomu litru ropy, získat až 100 litrů této suroviny, v současnosti je to již pouze 10–35 litrů a při těžbě ropných písků, do nichž jsou často vkládány velké naděje, jsou to maximálně 3 litry (ve skutečnosti tedy získáme pouze 2 litry, protože 1 litr jsme museli vložit). Někteří odborníci upozorňují na skutečnost, že cena ropy je v současné době značně podhodnocena, a to záměrně. Pokud by totiž kopírovala poměr mezi poptávkou a nabídkou, byla by výrazně vyšší a došlo by k mnohem rychlejšímu rozvoji alternativních zdrojů. To by však bylo pro těžaře a zpracovatele ropy nevýhodné, protože zájem o ropu by následně silně poklesl. Mnohem výhodnější je pro ně udržet stálý odbyt (i když za nižší cenu) a zdražení provést skokově ve chvíli, kdy bude jasné, že je ropy citelný nedostatek.

Navazující aktivita ve škole

Zamyslete se nad tím, jaké praktické důsledky by mělo zlevnění pohonných hmot na polovinu, nebo naopak jejich zdražení na dvojnásobek. Která z těchto dvou možností je pravděpodobnější?