Nedostatek pracovních sil

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Události > Modré události > Nedostatek pracovních sil > Nedostatek pracovních sil

1

Ekostarosta
30.01.2011 18:31:50
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je? + Jak vzniká?

K nedostatku pracovních sil dochází například v případě, že je otevřen nový velký průmyslový závod. Častější je však stav, kdy chybějí pracovníci v určitém odvětví. To může být buď důsledek rozmachu daného odvětví, nebo nevhodné struktury vzdělávání (důraz na určité obory a omezování jiných).

Vliv na okolí

Pro běžného zaměstnance je tento stav výhodný, protože jeho práce může být lépe oceňována a má větší jistotu, že o své pracovní místo nepřijde. Nedostatek pracovníků se často řeší jejich získáváním z jiných regionů nebo států. Nově příchozí obyvatelé však obvykle nemají k území patřičný vztah, nemají vytvořeny sociální vazby (nikdo je nezná, nemají přátelé) a často mají jiné zvyklosti nebo nároky. To může být zdrojem problémů, včetně vyšší kriminality apod.

Zajímavosti

Nedostatek pracovních sil v určitých odvětvích může být vyvolán také rychlým technologickým vývojem. Například šíření počítačů do řady sfér lidské činnosti vyvolalo silnou poptávku po odbornících v tomto odvětví.

Navazující aktivita ve škole + Domácí úkol

Na základě dostupných informací se pokuste odhadnout, ve kterých odvětvích bude za deset let nedostatek pracovních sil a ve kterých bude naopak jejich nadbytek.