Převoz odpadu

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Události > Modré události > Převoz odpadu > Převoz odpadu

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:31:50
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je? + Vliv na okolí

Nikdo nechce mít skládku odpadu blízko u sebe. Jedním z nabízených řešení je odpad vyvést někam pryč. Převoz odpadu, zvláště nebezpečného, je spojen s rizikem případné havárie. Ta může negativně ovlivnit životní prostředí i život lidí.

Zajímavosti

Velký problém je vývoz nebezpečného toxického odpadu do rozvojových zemí. Nedávno například odpad dovezený z Evropy způsobil závažné zdravotní potíže 30 000 lidí v Abidjanu v Pobřeží slonoviny.

Navazující aktivita ve škole

  1. Navrhněte, co je třeba zajistit při převozu různých druhů nebezpečných odpadů – např. vyhořelého jaderného paliva, infikovaného odpadu ze zdravotnictví, výbušných látek, těkavých plynů apod.
  2. Zjistěte, do kterých zemí je z Evropy vyvážen nebezpečný elektronický odpad a jaké dopady má jeho likvidace v těchto zemích.