Volby

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Události > Modré události > Volby > Volby

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:31:51
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je? + Význam

Volby jsou jedním ze základních principů demokraticky uspořádané společnosti. Demokracie znamená „vláda lidu“, ve skutečnosti však tuto vládu vykonávají zástupci, které si lidé volí ve volbách. Volby se konají na různých úrovních – v komunálních volbách volí lidé obecní zastupitele, v krajských volbách zástupce do krajského zastupitelstva a dále se volí poslanci do parlamentu, senátu a do evropského parlamentu.

Vliv na okolí

Změna zástupců či poslanců na jednotlivých úrovních může přinést (někdy velmi výrazné) změny v přístupu k řadě otázek, které se dotýkají veřejného života v daném území, včetně přístupu k jeho využívání či k životnímu prostředí obecně.

Co mohu udělat já?

Pečlivě sledovat, jak se jednotlivé strany či politické osobnosti staví k otázkám, které se bezprostředně dotýkají mého života, a především kontrolovat, zda dodržují své volební sliby.

Zajímavosti

Vyšší kvalita životního prostředí se stává všeobecně diskutovanou otázkou, a proto ji politické strany ve větší či menší míře zařazují do svého volebního programu. Pro některé je spíše okrajovou záležitostí, pro jiné je základním cílem. Během posledních dvou desetiletí vznikly „zeleně orientované“ strany ve většině evropských států, pouze v některých se jim však podařilo dostat se do parlamentu. Poměrně silné postavení mají například v Německu nebo v Rakousku.

Domácí úkol

  1. Stanovte si zásadní otázky, které ovlivňují váš život, a zjistěte, jaký postoj k těmto otázkám zaujímají jednotlivé politické strany.
  2. Zjistěte, nakolik jednotlivé politické strany zdůrazňují zlepšování životního prostředí ve svém volebním programu.