Zateplení domů

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Události > Modré události > Zateplení domů > Zateplení domů

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:31:51
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 1
   

Co to je? + Význam

Zateplení domů izolačními materiály (např. polystyrénem nebo minerální vatou) zabraňuje úniku tepla z domu. Díky tomu se snižuje spotřeba energie potřebná k vytápění. Zateplení je však pouze jedním z opatření, souběžně s ním je třeba také zajistit zamezení úniku tepla například okny a dveřmi. Domy, které optimálně kombinují zateplení s dalšími opatřeními na úsporu energie pro svůj chod, se nazývají pasivní domy (viz „Pasivní dům“).

Vliv na okolí

Úspora energie na vytápění se projeví především zlepšením kvality ovzduší a snížením negativních vlivů, ke kterým při získávání a výrobě tepelné energie dochází. Z dlouhodobého hlediska také lidé ušetří peníze, které mohou využít k jiným účelům.

Zajímavosti

Náklady na zateplování se skládají z vlastní ceny materiálu, který k zateplení používáme, větší část však tvoří náklady na jeho instalaci a povrchové úpravy. Proto se příliš nevyplatí zateplovat tenkou vrstvou izolace. Například u polystyrénu je optimální síla zateplení zhruba 30 cm, v praxi se však většinou obvykle zatepluje vrstvou o tloušťce 10–20 cm.

Navazující aktivita ve škole

  1. Diskutujte o přínosu zateplení domů z vlastní zkušenosti (buď ve své domácnosti, nebo ve veřejných budovách, které pravidelně využíváte).
  2. Vyhledejte domácnost či veřejnou budovu, která byla před více než rokem zateplena, a zjistěte, o kolik se snížily náklady na vytápění za jeden rok. Pokud nenajdete takový příklad ve svém okolí, je možné najít různé výpočty a příklady na internetu.