Zavedení moderní MHD

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Události > Modré události > Zavedení moderní MHD > Zavedení moderní MHD

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:31:51
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je? + Význam

Moderní a dobře fungující městská hromadná doprava (MHD) může velmi dobře nahradit osobní automobilovou dopravu. Naopak špatně fungující MHD je častým důvodem, proč lidé používají k dopravě osobní automobily. Zejména doprava kolejová (metro, tramvaje, městské a příměstské vlaky) je nejen pohodlnější, ale může být i rychlejší, protože se jí netýkají zácpy na silnicích. Za relativně čistší dopravní prostředek jsou považovány také trolejbusy, protože nezpůsobují znečištění v místě provozu. Jsou však poháněné elektřinou, jejíž výroba často znečišťuje okolí jinde (viz „Uhelná elektrárna“).

Vliv na okolí

Provoz osobních aut je ve městě hlavní příčinou znečištěného ovzduší, hluku a celkově stresující atmosféry, která působí na psychiku lidí, často aniž by si to uvědomovali. Kvalitní MHD může tento problém alespoň částečně řešit, zásadní je však postoj lidí, kteří se mezi jednotlivými způsoby dopravy rozhodují. Na tento postoj má vliv kvalita, organizace a také cena MHD.

Zajímavosti

Vyšší využívání veřejné dopravy umožňují také tzv. integrované dopravní systémy, které umožňují vzájemnou návaznost jednotlivých způsobů dopravy (například vlaku a autobusu). Integrované dopravní systémy se v České republice rozvíjejí v okolí řady velkých měst. Nejrozvinutější jsou zatím v okolí Prahy a Brna.

Navazující aktivita ve škole

Zhodnoťte vybavenost vaší obce hromadnou dopravou (případně nejbližšího většího města) a porovnejte ji s jinými podobnými městy (obcemi), které znáte.