Kořenová čistírna

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Události > Zelené události > Kořenová čistírna > Kořenová čistírna

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:31:57
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je? + Význam + Jak to funguje?

Čistírna odpadních vod, která ke svému provozu využívá rostliny s vysokými nároky na živiny (například rákos). Bakterie, které žijí v symbióze s těmito rostlinami, odbourávají znečišťující látky, samotné rostliny využívají organické živiny ze splaškových vod ke svému růstu a tím dochází k čištění vody. Kořenové čistírny vyžadují minimální technické vybavení a minimální obsluhu.

Vliv na okolí

Kořenová čistírna může zapáchat, pokud je však vybudována dobře, je tento vliv zanedbatelný. Celkově přispívá ke zmírnění znečištění životního prostředí a většinou se bez problémů začlení do krajiny.

Zajímavosti

Plocha potřebná k provozu kořenové čistírny se v závislosti na jejím typu pohybuje mezi 2 a 15 m2 na osobu.

Domácí úkol

  1. Zjistěte, jakým způsobem jsou čištěny odpadní vody ve vaší obci.
  2. Které další rostliny se vedle rákosu využívají v kořenových čistírnách?
  3. Zjistěte, které látky používané v domácnosti mohou ohrožovat funkci kořenových čistíren, ale i biologických částí běžných čistíren odpadních vod.