Rekultivace skládky

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Události > Zelené události > Rekultivace skládky > Rekultivace skládky

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:31:58
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je? + Význam

Úprava prostoru bývalé skládky do takové podoby, která je využitelná pro potřeby člověka, a zároveň je v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Rekultivovaná skládka může být například zalesněna, přeměněna v park nebo v prostor vhodný k provozování sportů.

Vliv na okolí

Vhodnou rekultivací je možné docílit takového využití území, které dřívější skládku prakticky vůbec nepřipomíná. Pro místní obyvatele je obvykle velmi vítanou změnou.

Zajímavosti

Poměrně unikátní je rekultivace bývalé skládky popílku z tepelné elektrárny Opatovice. Na 140 hektarech zde vyrostlo golfové hřiště, jehož podklad tvoří čtrnáct metrů vysoká vrstva tvořená elektrárenským popílkem. Dnes jsou zde dokonale střižené trávníky, umělá jezírka a vzrostlá zeleň.

Domácí úkol

  1. Zjistěte, kde se ve vašem okolí nachází nejbližší rekultivovaná skládka, a diskutujte o tom, nakolik je patrné její dřívější využití.
  2. Navrhněte vlastní způsob rekultivace skládky. Jaké by měla využití a jaký přínos pro životní prostředí?