Solární panely na domy

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Události > Zelené události > Solární panely na domy > Solární panely na domy

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:31:58
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je?

Zařízení, která umožňují přeměnu slunečního záření na formu energie využitelnou pro člověka. Mohou mít buď podobu slunečních kolektorů, které ohřívají vodu pro přímé použití či rozvod tepla v domě, nebo tzv. fotovoltaických článků, které přeměňují sluneční záření na elektřinu.

Význam

Ohřev vody pomocí slunečních kolektorů je velmi účinný a umožňuje úsporu až 75 % energie na ohřev teplé vody v domácnosti. Fotovoltaické články poskytnou v našich podmínkách zhruba 110 kWh elektřiny z 1 m2 za rok. Problém je však v tom, že elektřinu vyrábějí převážně v letním období, přes zimu je třeba náhrada jiným zdrojem.

Vliv na okolí

Fotovoltaické články jsou čistým zdrojem elektrické energie, poměrně značné množství energie je však potřeba na jejich výrobu. Za dobu své minimální životnosti (tj. asi 30 let) však vyrobí zhruba pětinásobek energie vložené do jejich výroby. Jejich umístění na střechách domů je výrazně výhodnější než velké solární elektrárny, které vznikají ve volné krajině. Jednak proto, že nedochází ke zbytečnému záboru půdy, jednak proto, že panely jsou více rozptýleny, a tudíž množství vyrobené elektřiny tolik nekolísá v závislosti na zastínění oblohy mraky. Zatím ne zcela dořešeným problémem je případná likvidace solárních panelů po skončení jejich životnosti.

Zajímavosti

Slunce dodává na Zemi zhruba 10 000krát více energie, než je současná celosvětová spotřeba elektřiny. Původ ve slunečním záření má většina člověkem využívaných obnovitelných i neobnovitelných zdrojů energie.

Navazující aktivita ve škole

Zamyslete se nad tím, jak se sluneční záření podílí na vzniku jednotlivých zdrojů energie – např. energie tekoucí vody, energie větru, palivové dříví, uhlí.

Domácí úkol

Zjistěte průměrnou roční spotřebu elektřiny ve vaší domácnosti a spočítejte, jaká plocha fotovoltaických článků by byla třeba pro pokrytí této spotřeby.