Strom pro město

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Události > Zelené události > Strom pro město > Strom pro město

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:31:58
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je? + Význam + Vliv na okolí

Vysazování nových stromů má blahodárný vliv na blízké okolí. Vedle objektivně měřitelných efektů, jako je například stabilizace teploty (viz dále), zachycování škodlivých látek nebo produkce kyslíku, má zeleň ve městě mimořádný význam také z estetického hlediska. Zároveň je domovem, hnízdištěm nebo zdrojem potravy pro některé druhy zvířat, především ptáky.

Zajímavosti

Stromy jsou mimo jiné nejefektivnějším „klimatizačním zařízením“. Průměrný vzrostlý listnatý strom dovede při velkých vedrech chladit své okolí stejně jako klimatizační zařízení o výkonu 20 kW.

Navazující aktivita ve škole

  1. Napište metodou volného psaní, jaký je váš strom. Může to být strom, ke kterému rádi chodíte, nebo druh stromu, který se vám líbí.
  2. Zmapujte blízké okolí své školy. Kolik se zde vyskytuje stromů? Jsou zde místa, kde by bylo vhodné vysadit další stromy? Jaké stromy byste vysadili a proč?