Emise

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Pojmy > Emise

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:32:04
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Souhrnné označení pro látky, které znečišťují životní prostředí. Nejčastěji se pojem používá v souvislosti se znečištěním atmosféry. V místě působení se tyto látky označují jako imise. V současnosti se v České republice každoročně vyprodukuje zhruba 230 000 tun oxidu siřičitého (před odsířením tepelných elektráren, začátkem 90. let, to bylo dokonce více než 1 500 000 tun!), 200 000 tun oxidů dusíku a 130 000 000 tun oxidu uhličitého.