Fosilní paliva

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Pojmy > Fosilní paliva

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:32:04
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Energeticky bohaté nerostné suroviny, které vznikly dlouhodobým ukládáním organických látek. Nejvýznamnější jsou uhlí, ropa a zemní plyn. Využívají se především pro vytápění objektů, ohřev vody, ve spalovacích motorech (využití v dopravě) a k výrobě elektřiny. Při jejich spalování se do ovzduší ve velké míře dostávají skleníkové plyny.