Globalizace

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Pojmy > Globalizace

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:32:04
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Proces, který vede k celosvětovému propojování. Usnadňuje se tak přenos informací, obchod i vzájemný kontakt mezi různými kulturami, na druhou stranu vzniká řada problémů. Dochází k nekontrolovatelnému růstu vlivu nadnárodních společností, k šíření geograficky nepůvodních druhů, mimořádně roste objem dopravy (se všemi jejími negativními důsledky), v různých částech světa dochází ke konfliktům mezi přistěhovalci a domácími obyvateli, vytrácejí se lokální tradice a kulturní dědictví apod. Globalizaci podporují především moderní technologie, které umožňují zrychlování dopravy a přenosu informací.