Globální problémy

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Pojmy > Globální problémy

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:32:05
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Problémy, které se dotýkají celé planety. Mezi nejvýznamnější patří globální změny klimatu, vymírání biologických druhů, degradace půd, znečištění světového oceánu, nedostatek nezávadné pitné vody, chudoba a nerovné podmínky obyvatel v různých částech světa aj.