Udržitelný rozvoj

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Pojmy > Udržitelný rozvoj

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:32:06
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Přístup, jehož podstata spočívá ve vzájemné rovnováze ekonomiky, lidské společnosti a životního prostředí (tzn. ekonomických, sociálních a environmentálních aspektů). Jedním z cílů je zachování dobré kvality a stability všech složek životního prostředí a přírodních zdrojů pro budoucí generace. Ty by podle principů udržitelného rozvoje měly mít stejné nebo lepší podmínky, než máme v současné době my.