Vliv dopravy na životní prostředí

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Pojmy > Vliv dopravy na životní prostředí

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:32:06
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 1
   

Doprava je v současné době jedním z hlavních činitelů, který snižuje kvalitu životního prostředí. Mezi nejvýznamnější negativní dopady dopravy patří vypouštění škodlivých látek do ovzduší (viz Skleníkové plyny), hluk, vibrace a zábor ploch. Je zároveň velmi náročná na spotřebu energetických surovin, zejména ropy. Dopravní cesty také představují pro řadu organismů výraznou překážku pro jejich pravidelné přesuny, jiným organismům zase umožňuje doprava možnost rychlého šíření, často s katastrofálními důsledky (např. invazní druhy). Celkově největší zátěž pro životní prostředí představuje individuální automobilová doprava a doprava letecká.