Postav město, pochopíš víc

Lidové noviny, 21. září 2010
INSPIRACE

Deskové hry nepatří jen do matematiky. Do škol míří nová environmentální hra Ekopolis

Když Andrea Kosařová zveřejnila na stránkách společnosti Scio informaci, že shání školy, které by se byly ochotné spolupodílet na přípravě a zkoušení nové deskové hry zaměřené na environmentální problematiku, obdržela velmi brzy na pět set kladných odpovědí.

Nabídka hry, která vznikla v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, se trefila přesně do oblasti, v níž je atraktivních výukových materiálů nedostatek. Tak se zrodila Ekopolis, hra, která má děti přimět nejen o problematice životního prostředí ve školní lavici jednou týdně přemýšlet, ale především dívat se kolem sebe a všímat si souvislostí.

Děti dnes třídí odpad, sbírají starý papír a vyhazují prázdné monočlánky do kontejnerů mnohdy samozřejměji než jejich rodiče. V řadě škol fungují ekologické týmy, které hlídají spotřebu energií, kontrolují zbytečné svícení nebo úniky tepla.

Environmentální výchova si však neklade za cíl naučit děti "jen" neplýtvat a přírodu chránit, ale především zodpovědně s ní zacházet. Můžete vymýtit všechny továrny ze svého okolí, ale kde potom vyrobíte oblečení, auta nebo léky? Chcete znát nejlepší řešení, jak to všechno udělat? Žádné spolehlivé není, nicméně je dobré začít u sebe, chovat se k přírodě vždy zodpovědně... Když bude podobná moudra odříkávat učitel od katedry, polovina žáků brzy usne. Lepší je si to rovnou zahrát.

Nejde o to, být zelený, ale vyvážený Ekopolis je hra určená pro žáky 5. až 9. tříd a také studenty víceletých gymnázií. Hraje se ve třech až šesti hráčích, herní plán má podobu rozsáhlé zelené louky, kterou protéká potok s rybníkem. Úkolem každého hráče je pomocí hracích karet postavit město, v němž dokáže co nejlépe skloubit ekologická, ekonomická a sociální hlediska.

Jinými slovy: kromě míst pro život, tedy sídlišť, domů, kulturních a zdravotnických zařízení, škol a obchodů, a kromě přírodních aglomerací, jako jsou parky, hřiště, obory, rybníky, koupaliště, sady nebo vinice, zde musí být i industriální zařízení - automobilky, továrny, velkochovy, elektrárny nebo velkosklady.

Děti mají k dispozici určitý počet hracích karet, které postupně přikládají na plochu a budují svá města. Karty jsou barevně odlišené a ve hře jde o to, aby bylo při stavbě města použito vyváženého počtu červených (industriálních), zelených (přírodních) a modrých (urbanistických) karet. Samozřejmě platí, že čím je rozumnější poměr, tím vyšší je pravděpodobnost výhry.

Karty se dobírají v průběhu hry, hráči je ale mohou naslepo vyměnit všechny, třeba pokud by jim situace ve hře dovolovala pouze takový krok, který se jim příčí. Reagují tak na okolnosti, které nastávají - podobně jako se mění sama příroda.

Tento model je určen zejména menším dětem, u starších hráčů se hra obohacuje o princip akce a reakce, daný právě zahranou kartou. Podle jejího typu (barvy) si hráči navíc losují určitou událost. Ta přináší, nebo ubírá body a mění bodové skóre. Stavíš industriální zónu? Možná je ti to proti srsti, ale tahle karta ti může přinést událost jako "expo", "uspořádání hudebního festivalu" nebo "roční prémii", a tvoje bodové ohodnocení se rázem navýší. Stejně tak tě ale může postihnout například "smog" nebo "prasklé potrubí".

Karty jsou ve hře promyšleně provázané, takže když například udeří nezaměstnanost, přichází o body každý hráč, který má více modrých, urbanistických karet než červených, industriálních. Když stavíte lidem domy a obchody, musíte prostě přemýšlet i o tom, kde budou pracovat. Stejně tak ztratíte body, když máte v menšině karty zelené a udeří vlna veder. Ale ani modré zóny nejsou špatné - za zavedení moderní MHD nebo úsporného osvětlení máte body právě díky umístění urbanistických modrých zón.

A skládku už jste viděli?

"Ekopolis není jen hra, je to didaktická pomůcka," říká Andrea Kosařová. Při jejím hraní se počítá s účastí pedagoga a s jeho aktivním vstupem. Všechny použité termíny a karty je třeba během hry vysvětlit, zejména těm menším. To se týká nejen staveb, ale i událostí - na jižní Moravě budou určitě znát vinice, ale osobní smogovou zkušenost mít nejspíš nebudou.

"Ve vývojovém týmu spolupracovali metodici her společně s environmentalisty. Právě na jejich popud jsme přidali ještě figurky záchrany ohroženého druhu nebo zamoření oblasti, které hru ozvláštní starším hráčům. Z podnětu učitelů zase přibyl do hry dramatický prvek - kategorie událostí, které hodnotu karet proměňují," popisuje přípravy hry hlavní metodik týmu Kryštof Kozák.

Aby hra děti bavila, musí být svižná a čitelná. "Velkou výhodou je, že hráči hned vidí důsledky svého chování. Jak budou do Ekopolisu pronikat, naučí se plánovat, vidět za horizont událostí. Současně si mohou všechno osahat a vyzkoušet. Hra by měla zároveň otevřít kreativní prostor - učitel může říct: Něco vám tam chybí, nakreslete si to," říká Kozák.

Ekopolis se bude školám nabízet v uceleném setu, který bude kromě hry samé obsahovat i metodické pomůcky a návody, jak s dětmi pracovat. Ačkoli celý projekt vyjde na více než 17 milionů korun, pro školy zůstává Ekopolis zdarma, jen se o něj musí včas přihlásit. "Díky dotaci, kterou jsme na projekt získali z Evropského strukturálního fondu, máme prostředky i na to, abychom učiteli-koordinátorovi Ekopolisu na škole zaplatili úvodní školení a poskytli další podporu, například podklady pro související školní projekty, e-learning pravidel a principů hry a podobně," dodává Kozák. Kdo zná Osadníky z Katanu, bude za chvíli "doma" První testování hry "na dětech" proběhlo letos v červnu a jeho cílem bylo především vyzkoušet, jestli hra bude děti bavit, jak rychle ji pochopí a zorientují se v ní, zda je hra dostatečně dynamická a dobře rozplánovaná tak, aby se dala zahrát za jednu vyučovací hodinu, ale třeba i jestli má dostatečně poutavou grafiku.

Mise byla úspěšná. Děti, které mají zkušenost s bestsellery deskových her typu Osadníci z Katanu, Agricola nebo Carcassonne, hru ovládly rychle. "Jen jim dost dělalo problémy sčítání kladných a záporných čísel. Když si ale nevěděly rady, na bodovacím poli si to s figurkou prostě odchodily - dopředu a dozadu. Třeba to díky tomu pochopí," usmívá se Andrea Kosařová.

V říjnu vyrazí realizační tým Ekopolisu na druhý testovací okruh přímo do škol. Jde v podstatě o zátěžový test, který má ověřit, zda jsou karty dostatečně odolné dětskému zacházení, písmo čitelné a grafika přehledná. Ostrá verze by měla být hotova nejpozději v únoru příštího roku. Ještě tento školní rok tak budou děti v rámci environmentální výchovy Ekopolis hrát.

Při zkoumání, co všechno může hráče při budování města postihnout, se člověk docela dobře baví. Tak třeba karta "problémy s úřady" říká - ihned odhoď všechny stavby z ruky a vezmi si nové. Ještě lepší jsou "volby". Když přijdou, musí všichni hráči odhodit své hrací karty a namátkově vzít jiné. "Konkurenční boj" zase znamená vytáhni jednomu hráči náhodnou stavbu z ruky a odhoď ji ze hry.

A co "zasedání městské rady"? Každý hráč ihned vybere jednu stavbu ze své ruky a všichni současně je pošlou hráči po pravici. S tím vysvětlováním to nebudou mít učitelé úplně lehké...

***

EKOPOLIS ONLINE Kromě samotné deskové hry bude Ekopolis mít i vlastní internetový portál. Na něm budou nejen představeny pedagogicky návazné projekty a například i e-learningová verze výuky hry, ale také možnost zúčastnit se mapování krajiny v okolí. V návaznosti na Google Maps tak budou děti moci samy, v zájmové skupině nebo dohromady s učitelem mapovat a popisovat zajímavá místa a stavby blízko svého domova, stejné záznamy si ale budou moci vést třeba i během výletů. Spojí tak pohyb venku a poznávání okolí, protože musí místa osobně navštívit, popsat, nafotit, nakreslit a pak prokázat počítačovou gramotnost: uložit soubory, upravit fotografie, naskenovat obrázky. Tím vznikne jedinečná mapa. Hra by měla především děti přimět k tomu, aby se začaly více dívat kolem sebe. Podobně jako se to stalo tvůrcům týmu. Spolupráce na internetovém Ekopolisu přitom není nutně podmíněna žádným oficiálním připojením školy, to znamená, že i tam, kde hra nebude mít žádný velký hromadný ohlas, se mohou Ekopolisu online účastnit i jednotliví nadšenci samostatně. Více informací na www.ekopolis.cz.

lidovky

O autorovi| LENKA MARTINKOVÁ, Autorka je stálou spolupracovnicí přílohy Akademie LN