Školení koordinátorů

PODROBNÉ INFORMACE

Školení je akreditované ze strany MŠMT. Za jeho absolvování získáte certifikát DVPP.

  •  Rámcový harmonogram školení

9:00 - 9:30 registrace, podepsání smluv a prezenční listiny, občerstvení

9:30 - 12:00 první část školení (zahrnuta krátká přestávka s občerstvením)

12:00 - 13:00 individuální pauza na oběd

13:00 - 16:00 druhá část školení (zahrnuta krátká přestávka s občerstvením)

Podrobný harmonogram školení


  PODROBNÝ HARMONOGRAM ŠKOLENÍ:

________________________________

9:00 - 9:30  registrace, káva, občerstvení, předání materiálů k projektu

Dopolední blok: Představení hry

  • První dopolední část 9:30-10:45:  Základní verze Ekopolis

9:30-9:40  Úvodní slovo o projektu, hlavní cíle projektu
9:40-10:05  Vysvětlení Základní verze Ekopolis
10:05-10:10  Dotazy k pravidlům
10:10-10:40 Účastníci si vyzkouší Základní verzi Ekopolis
10:40-10:45  Diskuse ke hře

10:45-11:00 přestávka

  • Druhá dopolední část 11:00-12:00: Plná verze Ekopolis

11:00-11:10 Vysvětlení Plné verze Ekopolis
11:10-11:15  Dotazy k pravidlům
11:15-11:50 Účastníci si vyzkouší Plnou verzi Ekopolis
11:50-12:00  Reflexe hry, první dojmy, nejasnosti, další varianty hry

12:00 - 13:00 oběd (zajišťuje si každý účastník sám)


Odpolední blok: Příručka a web projektu www.ekopolis.cz

  • První odpolední část 13:00-14:30: Metodická příručka

13:00-13:05  Představení obsahu příručky, jak s ní pracovat
13:05-13:15 Návaznost projektu na Rámcový vzdělávací program
13:15-13:25  Nejvýznamnější odchylky hry Ekopolis od skutečnosti
13:25-13:30  Časté chyby žáků při hře, jak se jim vyhnout
13:30-13:55 Zapojení projektu do výuky, časový plán pro 4 vyučovací hodiny
13:55-14:05  Představení pracovních listů
14:05-14:15  Představení encyklopedické části příručky, náměty na využití ve škole


14:15-14:30 přestávka

14:30-14:35 struktura webu, význam pro projekt
14:35-14:45  registrace žáků, učitelů na www.ekopolis.cz
14:45-15:10 podpora výkladu pravidel na webu:
vysvětlení pravidel ve flashové aplikaci, e-learning, podpůrné prezentace v .ppt s komentáři, trénink s Robostarostou
15:10-15:25  Práce s digitální mapou, nahrávání souborů, vkládání komentářů
15:25-15:45 Projekty a diskuse pro žáky:
jak zadávat, jak hodnotit, příklady, upload souborů
15:45-15:55  Moje město - stavění vlastního města pro žáky
15:55-16:00  materiály a diskuse pro učitele, předání kontaktních emailů, závěr

 

Těšíme se na shledání!

 

Zpět na úvodní stránku.