Školení koordinátorů projektu Ekopolis

Minulá školení

Školení v roce 2012:

Praha 10.2., Liberec 27.3., Brno 29.3., Olomouc 30.3., Ostrava 3.4., Hradec Králové 6.4.

Školení v roce 2011:

Kolín 7. 2., Hradec Králové 10. 2 ., Beroun 11. 2., Ostrava 14. 2., Ústí nad Orlicí 15. 2., České Budějovice 25. 2., Sokolov 28. 2., Plzeň 1. 3., Frýdek-Místek 3. 3., Zlín 4. 3., Most 7. 3., Litoměřice 8. 3., Opava 10. 3., Olomouc 11. 3., Liberec 14. 3., Praha 17. 3., České Budějovice 23. 3., Brno 29. 3., Plzeň 6. 4., Olomouc 12. 4., Zlín 13. 4., Praha 19. 4., Hradec Králové 27. 4., Praha 18.10., Brno 20.10., Ostrava 25.10.

 

Podrobné informace o školení naleznete zde.

Ekopolis je komplexní moderní metodická pomůcka pro podporu průřezového tématu Environmentální výchova. Pomůcka obsahuje jak deskovou hru, tak přídavné materiály do výuky i internetový portál. Pro její zavádění do škol je důležité, aby byl školní koordinátor velmi dobře obeznámen s jejím fungováním a možnými variantami využití, které pak může dále šířit mezi své kolegy.

Přestože je to teoreticky možné, nedoporučujeme používat Ekopolis bez absolvování školení, protože tak mohou vzniknout nejasnosti či nedorozumění, které zbytečně ztíží práci učitelům i žákům.

Školení bude probíhat v jednotlivých krajských či okresních městech tak, aby se všichni koordinátoři projektu ze zapojených škol mohli snadno zúčastnit. V rámci jednodenního školení k projektu Ekopolis si učitelé nejprve sami vyzkouší evokační část projektu - deskovou hru, a to v několika základních variantách. Také se seznámí s efektivními metodami, jak ji vysvětlit žákům.

Druhá část školení pak bude věnována představení různých navazujících aktivit a projektů, které je možné v rámci projektu využít tak, aby plnily cíle environmentální výchovy. Projekty bude možné s žáky realizovat buď přímo ve třídách a okolí školy s využitím pracovních listů nebo na internetu.

PODROBNÝ HARMONOGRAM ŠKOLENÍ:

9:00 - 9:30  registrace, káva, občerstvení, předání materiálů k projektu

Dopolední blok: Představení hry

První dopolední část 9:30-10:45:  Základní verze Ekopolis

9:30-9:40  Úvodní slovo o projektu, hlavní cíle projektu
9:40-10:05  Vysvětlení Základní verze Ekopolis
10:05-10:10  Dotazy k pravidlům
10:10-10:40 Účastníci si vyzkouší Základní verzi Ekopolis
10:40-10:45  Diskuse ke hře

10:45-11:00 přestávka

Druhá dopolední část 11:00-12:00: Plná verze Ekopolis

11:00-11:10 Vysvětlení Plné verze Ekopolis
11:10-11:15  Dotazy k pravidlům
11:15-11:50 Účastníci si vyzkouší Plnou verzi Ekopolis
11:50-12:00  Reflexe hry, první dojmy, nejasnosti, další varianty hry

12:00 - 13:00 oběd (zajišťuje si každý účastník sám)


Odpolední blok: Příručka a web projektu www.ekopolis.cz

První odpolední část 13:00-14:30: Metodická příručka

13:00-13:05  Představení obsahu příručky, jak s ní pracovat
13:05-13:15  Návaznost projektu na Rámcový vzdělávací program
13:15-13:25  Nejvýznamnější odchylky hry Ekopolis od skutečnosti
13:25-13:30  Časté chyby žáků při hře, jak se jim vyhnout
13:30-13:55  Zapojení projektu do výuky, časový plán pro 4 vyučovací hodiny
13:55-14:05  Představení pracovních listů
14:05-14:15  Představení encyklopedické části příručky, náměty na využití ve škole


14:15-14:30 přestávka

Druhá odpolední část 14:30-16:00: Web projektu www.ekopolis.cz

14:30-14:35 struktura webu, význam pro projekt
14:35-14:45 registrace žáků, učitelů na www.ekopolis.cz
14:45-15:10 podpora výkladu pravidel na webu:
vysvětlení pravidel ve flashové aplikaci, e-learning, podpůrné prezentace v .ppt s komentáři, trénink s Robostarostou
15:10-15:25 Práce s digitální mapou, nahrávání souborů, vkládání komentářů
15:25-15:45 Projekty a diskuse pro žáky:
jak zadávat, jak hodnotit, příklady, upload souborů
15:45-15:55  Moje město - stavění vlastního města pro žáky
15:55-16:00  materiály a diskuse pro učitele, předání kontaktních emailů, závěr

 

Těšíme se na shledání!

Zpět na úvodní stránku.