Administrativní informace pro školní koordinátory

Postup zapojení učitele do projektu Ekopolis

K vytvoření Dohody o provedení práce a vyplacení odměny je třeba pouze následující:

 • zaslání údajů (stačí elektronicky na adresu ekopolis@scio.cz nebo fyzicky na adresu uvedenou níže), na jejichž základě připravíme a zašleme Dohodu o provedení práce:
  • titul, jméno, příjmení
  • datum narození
  • rodné číslo
  • číslo bankovního účtu, na nějž bude odměna vyplacena
  • adresa trvalého bydliště
  • adresa školy
  • kontaktní email
 • zaslání podrobně vyplněného formuláře zpětné vazby zde; formulář je nutno vytisknout, podepsat a zaslat na adresu společnosti Scio (Pobřežní 34, 186 00, Praha 8); pokud s hrou Ekopolis ještě do konce školního roku budete pracovat, formulář zašlete až poté;
 • vyplnění a zaslání výkazu práce, na jehož základě bude odměna vyplacena. Předpřipravený výkaz práce na měsíc červen najdete zde. Stačí vyplnit pouze kolonky:
  • "Zaměstnance"
  • "Podpis pracovníka"

Nic víc není třeba vyplňovat. Přesný termín odvedení práce a počtu hodin není podstatný, proto ho můžete nechat tak, jak je vypsaný ve výkazu práce. Maximální počet proplacených hodin na osobu podle pravidel projektu je 7, což při odměně 160 Kč/hodinu odpovídá 1,120 Kč jako celková odměna. Kolonku "Podpis nadřízeného pracovníka" vyplňuje Scio.

Všechny materiály - tedy údaje, formulář zpětné vazby i výkaz práce - můžete poslat v jednom dopise. Obratem vytvoříme podle zaslaných údajů Dohodu o provedení práce a zašleme Vám ji zpět k podpisu ve dvou kopiích. Jednu kopii nám podepsanou zašlete zpátky. Poté Vám vyplatíme peníze na účet.

Pokud Vaše škola nebyla zaregistrovaná v projektu Ekopolis, informujte nás o této skutečnosti při zaslání údajů k vytvoření DPP.

Možnost podepsat dohodu o provedení práce trvá již jen do konce školního roku 2011/2012!


Formulář zpětné vazby je ke stažení zde.


Návod na vyplnění výkazu práce 

Školní koordinátoři implementace (učitelé zaškolení do projektu Ekopolis), kteří mají podepsanou Dohodu o provedení práce, vykazují odvedenou činnost prostřednictvím Výkazu práce.

Pracovní výkaz ke stažení zde. Pro lepší orientaci si můžete stáhnout i vzor pro vyplnění výkazu zde.

V přiloženém výkazu práce prosíme o vyplnění:

 • jména a příjmení;
 • měsíce a roku, v němž činnost proběhla (např. "únor 2012");
 • počtu hodin v kolonce "Výše měsíčního úvazku pro projekt v hodinách" (maximálně pak 7 hodin);
 • počtu hodin k příslušným dnům (ve sloupečku "Počet odpracovaných hodin") a popis pracovní činnosti (např. pro jeden den 2 hodiny na "Zpracování formuláře zpětné vazby" a druhý den 5 hodin na "Podpora ostatních pedagogů při využití metodické pomůcky Ekopolis ve výuce");
 • datum (ve dvou kolonkách) - uveďte poslední den daného měsíce.

Kolonku "Podpis nadřízeného pracovníka" vyplňuje pracovník ve společnosti Scio.

Vyplněný výkaz prosím vytiskněte, podepište a zašlete na adresu Scio, Pobřežní 34, 186 00 Praha 8.