Fosilní paliva

Energeticky bohaté nerostné suroviny, které vznikly dlouhodobým ukládáním organických látek. Nejvýznamnější jsou uhlí, ropa a zemní plyn. Využívají se především pro vytápění objektů, ohřev vody, ve spalovacích motorech (využití v dopravě) a k výrobě elektřiny. Při jejich spalování se do ovzduší ve velké míře dostávají skleníkové plyny.

Diskutovat o pojmu Fosilní paliva.