Dům pro seniory

test

02_otaznik.aiCo to je? + Význam

Domy, ve kterých žijí starší lidé. Díky tomu, že jsou zde soustředěni, mohou mít zajištěny různé služby, např. roznášku obědů apod. Mají také více příležitostí ke vzájemnému setkávání.

01_rostlina.aiVliv na okolí

Prakticky se neliší od ostatních obytných staveb. Starší lidé obvykle vyžadují více klidu a mají více času na rekreaci, proto je velmi nevhodné umísťovat tyto domy v blízkosti rušné výroby. Naopak velmi vhodná je blízkost zeleně.

06_zarovka.aiZajímavosti

O bydlení v domech pro seniory a domovech je mimořádně velký zájem a poptávka výrazně převyšuje nabídku. Žadatelé tak mohou čekat na vyřízení své žádosti i několik let. Příčinou je vedle nedostatečné kapacity také tzv. demografické stárnutí populace (rodí se méně dětí a zároveň se prodlužuje průměrná délka života).

07_dum.aiNavazující aktivita ve škole

Zamyslete se nad tím, jaké stavby apod. potřebují ke svému životu: rodiny s malými dětmi, vysokoškolští studenti, staří lidé. Které stavby jsou pro všechny skupiny stejné a které se liší?

Diskutovat o pojmu Dům pro seniory.