Multifunkční dům

test

02_otaznik.aiCo to je? + Význam

Dům, který plní více funkcí. Mohou zde být obchody, kulturní zařízení (např. kino, přednáškový sál apod.), ale i obytné byty, kanceláře apod. Vhodné použití multifunkčních domů ve městě umožňuje omezit každodenní cestování za nákupy či zábavou. Takový dům pak v podstatě spojuje vlastnosti modré, červené i zelené stavby (pokud je obklopen parkem).

01_rostlina.aiVliv na okolí

Pro okolní obyvatele se zlepší vybavenost službami, mohou zde také najít pracovní uplatnění. Pokud je dům dobře navržen, sníží se objem dopravy. Problém může nastat v případě nadměrné nabídky kulturních, sportovních či obchodních aktivit. Tento problém můžeme v současné době pozorovat v případě některých multikin či nákupních center, která nejsou dostatečně využívána, protože jejich nabídka je vyšší než poptávka (více viz u popisu karty Ulice s obchody).

06_zarovka.aiZajímavosti

Multifunkční domy jsou moderním trendem v urbanismu a vedou k tomu, že se nemusí dlouho a zbytečně cestovat za prací, za nákupy a za zábavou. Některé městské čtvrti jsou postaveny celé pouze z multifunkčních domů, a lidé tak mohou chodit všude pěšky.

07_dum.aiNavazující aktivita ve škole

Nakreslete, jak by vypadal multifunkční dům, ve kterém byste chtěli bydlet. Nezapomeňte na bydlení, práci, obchody ani zábavu.

Diskutovat o pojmu Multifunkční dům.