Satelitní městečko

test

02_otaznik.aiCo to je?

Plošně rozsáhlá zástavba rodinných domů, obvykle při okraji velkých měst.

04_planeta.aiVýznam

Na okraji města bývají v porovnání s centrem levnější pozemky, proto je zde dostupnější možnost výstavby rodinných domků. Mimo to zde může být příjemnější bydlení a okolní prostředí. To však nemusí platit vždy, zvláště velká satelitní městečka totiž připomínají "sídliště naležato".

01_rostlina.aiVliv na okolí

Značný zábor půdy a vysoké nároky na dopravu. Často zde také chybějí základní služby, za kterými musejí obyvatelé dojíždět, a to většinou osobním autem (viz "Vliv dopravy na životní prostředí"). Efektivní veřejná doprava se zde totiž obvykle nevyplatí, protože oproti centru je zde poměrně nízká hustota zalidnění.

05_recycl.aiJak lze snížit negativní dopady na životní prostředí?

Vhodnějším umístěním zástavby rodinných domků, například v návaznosti na existující vesnice či malá města v okolí velkého města, která mají rozvinutou síť služeb a leží v blízkosti železnice.

09_foot.aiCo mohu udělat já?

Pečlivě zvážit výhody a nevýhody místa, ve kterém bych chtěl v budoucnu bydlet. Přemýšlet především o dostupnosti základních služeb a veřejné dopravy.

06_zarovka.aiZajímavosti

Satelitní města se začala prudce rozvíjet zejména ve Spojených státech, kde v současnosti tvoří hlavní formu bydlení. V současné době se proces suburbanizace velmi rychle projevuje také v Evropě. Na území ČR se plocha měst za posledních 20 let zvětšila zhruba o 250 km2 (tj. přibližně polovina rozlohy Prahy).

07_dum.aiNavazující aktivita ve škole

  1. Pokuste se shrnout výhody a nevýhody satelitních měst a života v nich.
  2. Vytvořte skupiny architektů. Každá skupina navrhne a nakreslí plán ideálního satelitního městečka. Potom uspořádejte soutěž o nejlepší městečko. Můžete si předem společně navrhnout kritéria, co by mělo ideální satelitní městečko splňovat, a v soutěži hodnotit podle nich. Nebo představte svoje návrhy spolužákům ostatních tříd a nechte o výherci soutěže hlasovat.

Diskutovat o pojmu Satelitní městečko.