Lesopark

test

02_otaznik.aiCo to je? + Význam

Na rozdíl od městského parku bývá plošně rozsáhlejší, je zde více stromů a nebývá tak upravený a udržovaný (cesty nemusejí být vybetonované, trávníky se tu sekají méně často apod.). Více tedy připomíná přírodní prostředí, umožňuje delší procházky a větší soukromí. Často se jedná o původní les, který zde byl zachován, zatímco v okolí docházelo k výstavbě. Tento les byl pouze upraven (byly zde vybudovány zpevněné cesty, lavičky, altány apod.).

01_rostlina.aiVliv na okolí

Velmi podobné jako v případě městského parku. Z ekologického hlediska však má obvykle větší význam než městský park, neboť je zde obvykle více stromů i živočichů.

06_zarovka.aiZajímavosti

Lesoparky mají svým pojetím blízko k tzv. anglickým parkům, jejichž architekti se úmyslně vyhýbají pravidelným geometrickým tvarům, aby dosáhli dojmu původní krajiny.

07_dum.aiNavazující aktivita ve škole + Domácí úkol

Co všechno se dá dělat v lesoparku? Co by se v lesoparku naopak dělat nemělo?

Diskutovat o pojmu Lesopark.