Přírodní koupaliště

test

02_otaznik.aiCo to je? + Význam

Vodní plocha určená ke koupání. Nejčastěji vznikají po těžbě surovin, například v opuštěných pískovnách, kamenolomech apod. Mezi přírodní koupaliště patří také vhodná místa na březích jezer a řek.

01_rostlina.aiVliv na okolí

Možnost koupání je většinou obyvatel vítána. Zejména při výběru místa pro rekreaci je to dokonce pro mnoho lidí jedno ze zásadních kritérií. Bezprostřední blízkost koupaliště může být pro místní obyvatele nepříjemná z důvodů hlučnosti a znečištění odpadky. Problémem přírodních koupališť může být v současnosti nadměrný rozvoj sinic a řas (mimo jiné i v důsledku znečištění vody při nadměrném využívání koupaliště). Sinice uvolňují do vody látky, které jsou pro člověka toxické.

06_zarovka.aiZajímavosti

Velká jezera vzniklá těžbou štěrkopísku najdeme například v Polabí, podél řeky Moravy, v okolí Ostravy nebo na Třeboňsku.

07_dum.aiNavazující aktivita ve škole

  1. Porovnejte výhody a nevýhody jednotlivých možností koupání (přírodní koupaliště s pláží, krytý bazén, rybník, řeka aj.).
  2. Zjistěte, jak a proč vznikají sinice. Jak se na tomto procesu podílí člověk?

Diskutovat o pojmu Přírodní koupaliště.