Územní plánování

test

02_otaznik.aiCo to je?

Promyšlený plán prostorového uspořádání konkrétního území tak, aby co nejlépe sloužilo potřebám jeho obyvatel a zároveň umožňovalo dobrou funkci přírodních prvků. Obvykle se na základě územního plánu vymezují plochy určené k určitému účelu, např. pro bydlení, výrobu, rekreaci, dopravu aj.

04_planeta.aiVýznam + Vliv na okolí

Kvalitním územním plánováním lze předejít řadě problémů v budoucnu. Lze například zabránit nevhodnému umístění obytných objektů v těsné blízkosti objektů výrobních, ale také neuvážené zástavbě zelených ploch apod.

06_zarovka.aiZajímavosti

Územní plán je dnes v České republice zpracován i pro řadu menších obcí. K jeho podobě se mohou během připomínkovacího řízení vyjadřovat i běžní občané.

10_homework.aiDomácí úkol

  1. Pokuste se nahlédnout do územního plánu své obce. Některé obce jej mají vyvěšený na internetu, někdy je třeba navštívit obecní úřad.
  2. Zamyslete se nad tím, k jakým problémům by mohlo ve vaší obci dojít v případě, že by neměla zpracován územní plán, nebo by byl zpracován nekvalitně.

Diskutovat o pojmu Územní plánování.