Havárie s nebezpečným odpadem

test

02_otaznik.aiCo to je? + Význam + Vliv na okolí

K haváriím, při nichž dojde k úniku nebezpečného odpadu do životního prostředí, může dojít z různých příčin – například při jeho převozu nebo závadě při zpracování tohoto odpadu. Často může jít i o chybu lidí. Důsledky jsou závislé na charakteru odpadu, nejčastěji může dojít ke znečištění vody či půdy.

06_zarovka.aiZajímavosti

Mezi nebezpečné odpady patří např. baterie, tonery do tiskáren, úsporné žárovky a zářivky, ředidla, nevyužité léky, různé chemikálie nebo vyhořelé jaderné palivo. Běžný nebezpečný odpad z domácností lze likvidovat buď jeho odevzdáním prodejci, který má povinnost zajistit jeho bezpečnou likvidaci (týká se především nevyužitých léků a elektroniky včetně baterií), nebo jej lze uložit ve sběrném dvoře (obvykle však za určitý poplatek).

07_dum.aiNavazující aktivita ve škole

Jakým způsobem doma likvidujete nebezpečný odpad?

10_homework.aiDomácí úkol

Vyhledejte v archivech zpráv a jiných zdrojích příklady konkrétních havárií s nebezpečným odpadem. Jaká byla příčina a co konkrétně havárie způsobila?

Diskutovat o pojmu Havárie s nebezpečným odpadem.