Kontaminace půdy

test

02_otaznik.aiCo to je?

Znečištění půdy nebezpečnými látkami (např. těžkými kovy, pesticidy aj.).

03_kytkasezari.aiJak vzniká?

Příčinou mohou být různé havárie spojené s únikem těchto látek, ale také spalování fosilních paliv (viz "Fosilní paliva"), nejčastěji v silniční dopravě. Nebezpečné látky se tak dostanou do ovzduší a odtud buď přímo, nebo prostřednictvím srážek dopadají na povrch půdy.

01_rostlina.aiVliv na okolí

Může dojít k úhynu půdních mikroorganismů a snížení úrodnosti půdy. Prostřednictvím půdy se tyto látky mohou dostat i do pěstovaných plodin a odtud do lidského těla, kde mohou způsobovat zdravotní problémy.

06_zarovka.aiZajímavosti

Půdy sice představují obnovitelný zdroj, ale jejich obnova probíhá velmi pomalu. Uvádí se, že 10 cm úrodné půdy vzniká zhruba 1000 let.

07_dum.aiNavazující aktivita ve škole

Sepište si jídlo, které obvykle za den sníte. Ke každému typu potraviny napište, jak byla k jejímu získání potřeba půda. Své návrhy porovnejte se spolužáky a případně ověřte vyhledáním informací o původu potravin.

Diskutovat o pojmu Kontaminace půdy.