Nezaměstnanost

test

02_otaznik.aiCo to je?

Stav, kdy poptávka po pracovních místech převažuje nad jejich nabídkou. Může se týkat jen některých odvětví nebo zasáhnout celou společnost.

01_rostlina.aiVliv na okolí

Nezaměstnanost se samozřejmě nejvíce týká lidí, kteří nemají práci, ovlivňuje však i život ostatních. Nezaměstnaní lidé totiž utrácejí méně peněz za služby a zboží, čímž klesají zisky obchodníků. Důsledkem může být další propouštění zaměstnanců. Nezaměstnaní lidé se vedle finančních problémů mohou dostávat i do potíží psychologických a sociálních (ztráta kontaktu s lidmi, pocit méněcennosti, riziko depresí, únik k alkoholismu apod.).

06_zarovka.aiZajímavosti

V České republice se nezaměstnanost v posledních letech pohybuje mezi 4 a 8 % (v roce 2009 činila 6,7 %).

07_dum.aiNavazující aktivita ve škole + Domácí úkol

  1. Zjistěte, které okresy v ČR mají nejnižší a které naopak nejvyšší nezaměstnanost. Pokuste se zjištěné rozdíly zdůvodnit.
  2. Zamyslete se nad tím, co můžete udělat pro to, abyste v budoucnu nebyli postiženi dlouhodobou nezaměstnaností.

Diskutovat o pojmu Nezaměstnanost.