Požár ve skladu

test

02_otaznik.aiCo to je? + Význam + Vliv na okolí

Při každém požáru dochází vedle zničení zasaženého objektu také k uvolňování prachových částic, oxidu uhličitého apod. Pokud se navíc jedná například o sklad výrobků obsahujících plasty či jiné látky, při jejichž hoření se uvolňují jedovaté zplodiny, dochází k vážnému znečištění ovzduší.

06_zarovka.aiZajímavosti

Škody způsobené požárem skladu dosahují běžně desítek milionů korun. Například v červenci 2010 zasáhl požár sklad slámy na Strakonicku. Škoda byla vyčíslena na 19 milionů korun.

07_dum.aiNavazující aktivita ve škole

  1. Které materiály jste viděli hořet? Který materiál při procesu hoření nejvíce zapáchal?
  2. Navrhněte opatření, která by mohla požárům zabránit.

Diskutovat o pojmu Požár ve skladu.